خار

شبکه ای لیست

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

پیچ و خار نگهدارنده جک تندر ۹۰ ساندرو مهره جک

پیچ و خار نگهدارنده جک تندر ۹۰ ساندرو مهره جک
30,000 تومان

پیچ و خار نگهدارنده جک تندر ۹۰ ساندرو مهره جک

پیچ و خار نگهدارنده جک تندر ۹۰ ساندرو مهره جک
 • مشخصات:
 • مناسب برای:  تندر۹۰، پلاس، پارس تندر، ساندرو،استپ وی
 • محصول شرکت: رنو
 • کد محصول: ۸۲۰۰۴۲۰۴
 • دسترسی:در انبار
30,000 تومان

خار آفتابگیر تندر۹۰ ساندرو

خار آفتابگیر تندر۹۰ ساندرو
مشخصات:

 

​​مناسب برای:  تندر ۹۰

 

ساخت کشور: ایران

 

محصول شرکت: انپی
 • دسترسی:در انبار
10,000 تومان

خار باک فلزی رنو تندر۹۰

خار باک فلزی رنو تندر۹۰
مشخصات:
 مناسب برای: تندر۹۰ ساندرو تندرپلاس استپ وی
 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: انپی
تعداد: ۱عدد
 • دسترسی:در انبار
10,000 تومان

خار پایه کنسول تندر ۹۰ ساندرو

خار پایه کنسول تندر ۹۰ ساندرو
 • مشخصات:
 • مناسب برای: تندر۹۰،پارس تندر، پیکاپ
 • محصول شرکت: رنو
 • کد محصول:۸۲۰۰۴۹۷۶
 • دسترسی:در انبار
10,000 تومان
30,000 تومان

خار داخل قفل در تندر ۹۰ ساندرو

خار داخل قفل در تندر ۹۰ ساندرو
مناسب برای: ساندرو تندرپلاس استپ وی استپ وی تندر ۹۰ پارس تندر
 

ساخت کشور: فرانسه

محصول شرکت: رنو
تعداد:  ۱ عدد
 • دسترسی:در انبار
30,000 تومان

خار درب باک تندر۹۰ ساندرو

خار درب باک تندر۹۰ ساندرو

خار درب باک

مشخصات:

 مناسب برای: تندر۹۰ ساندرو تندرپلاس استپ وی

 ساخت کشور: ایران

 محصول شرکت: انپی
 • شناسه :PKY000149
 • دسترسی:در انبار
10,000 تومان

خار رو دری رنو تندر۹۰ ساندرو

خار رو دری رنو تندر۹۰ ساندرو
مشخصات:

 مناسب برای: تندر۹۰ ساندرو تندرپلاس استپ وی

 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: انپی
تعداد: ۱۰ عدد
 • دسترسی:در انبار
10,000 تومان

خار شلگیر تندر۹۰ نری

خار شلگیر تندر۹۰ نری
مشخصات:

 مناسب برای: تندر۹۰ ساندرو تندرپلاس استپ وی

 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: انپی
تعداد: ۱۰ عدد
 • دسترسی:در انبار
10,000 تومان

خار میل کاپوت تندر۹۰

خار میل کاپوت تندر۹۰
مشخصات:

 مناسب برای: تندر۹۰ تندرپلاس پارس تندر پیکاپ

 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: انپی
تعداد: ۱عدد
 • دسترسی:در انبار
6,000 تومان

خار نمد سقف تندر ۹۰ ساندرو

خار نمد سقف تندر ۹۰ ساندرو
 • مشخصات:
 • مناسب برای: تندر۹۰،پارس تندر، پیکاپ
 • محصول شرکت: رنو
 • تعداد : ۲ عدد
 • کد محصول:۸۲۰۰۴۹۷۶
 • دسترسی:در انبار
12,000 تومان

خار نمد صندوق تندر۹۰

خار نمد صندوق تندر۹۰
مشخصات:

 مناسب برای: تندر۹۰

 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: انپی
تعداد: ۱۰ عدد
 • دسترسی:در انبار
10,000 تومان

خار نمد موتور تندر۹۰ ساندرو

خار نمد موتور تندر۹۰ ساندرو
مشخصات:

 مناسب برای: تندر۹۰ ساندرو تندرپلاس استپ وی

 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: انپی
تعداد: ۱۰ عدد
 • دسترسی:در انبار
10,000 تومان