ساعت

ساعت طرح ترافیک ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تهران

ساعات طرح ترافیک تهران طرح ترافیک‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ( قسمت قرمز نقشه) ساعت اجرای طرح ترافیک: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹ روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی، تردد آزاد...