گل پخش کن

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

گل پخش کن ساندرو

گل پخش کن ساندرو
گل پخش کن جز قطعات حذف شده در تولیدات داخلی است و از پخش و پاشیده شدن آب و
گل و … در روزهای بارانی ، برفی بر روی بدنه اتومبیل جلوگیری می کند و خودرو تمیزتر می
ماند.
از مزایای گل پخش کن ها میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
۱-زیبایی خودرو را دو چندان می کند.
۲- ارتفاع عقب ساندرو بلند هست که با زمین فاصله بسیاری دارد و چهره ساندرو را از عقب زشت
نشون میدهد که با نصب این گل پخش کن ها میتوان تا مقدار زیادی از بلندی و زشتی خودرو
کاست.
  • دسترسی:در انبار
220,000 تومان