هواکش

شبکه ای لیست

نمایش دادن همه 6 نتیجه

55,000 تومان

55,000 توماناطلاعات بیشتر

بست هواکش تندر ۹۰ و ساندرو

بست هواکش تندر ۹۰ و ساندرو

بست هواکش تندر ۹۰ و ساندرو 

کد محصول:  ۷۷۰۰۱۰۸۰۵۶

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰و  ساندرو

ساخت کشور: اسپانیا

محصول شرکترنو فرانسه

  • دسترسی:تمام شده
55,000 تومان

55,000 توماناطلاعات بیشتر

بست هواکش رنو تندر ساندرو (کش هواکش)

بست هواکش رنو تندر ساندرو (کش هواکش)
20,000 تومان

بست هواکش رنو تندر ساندرو (کش هواکش)

بست هواکش رنو تندر ساندرو (کش هواکش)

بست هواکش تندر ۹۰ و ساندرو 

کد محصول:  ۲۵۲۵۲۱۴۵۴

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰و  ساندرو

ساخت کشور: ایران

محصول شرکت: انپی

  • دسترسی:در انبار
20,000 تومان

کش هواکش رنو تندر ساندرو اصلی

کش هواکش رنو تندر ساندرو اصلی
55,000 تومان

55,000 توماناطلاعات بیشتر

کش هواکش رنو تندر ساندرو اصلی

کش هواکش رنو تندر ساندرو اصلی

بست هواکش تندر ۹۰ و ساندرو 

کد محصول:  ۷۷۰۹۸۰۸۰۵۶

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰و  ساندرو تندر پلاس و استپ وی

ساخت کشور: فرانسه

محصول شرکت: رنو

  • دسترسی:تمام شده
55,000 تومان

55,000 توماناطلاعات بیشتر

لوله هواکش رزیناتور رنو تندر ساندرو

لوله هواکش رزیناتور رنو تندر ساندرو
195,000 تومان

لوله هواکش رزیناتور رنو تندر ساندرو

لوله هواکش رزیناتور رنو تندر ساندرو

کد محصول:  ۶۵۴۳۱۰۸۰۵۶

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰ ساندرو تندرپلاس و استپ وی

ساخت کشور: ایران

محصول شرکترنو

  • دسترسی:در انبار
195,000 تومان

هواکش داخل صندوق رنو تندر

هواکش داخل صندوق رنو تندر
مشخصات: 

 

 مناسب برای: تندر۹۰، پلاس، پارس تندر

 

 ساخت کشور: فرانسه

 

 محصول شرکت: رنو
  • دسترسی:در انبار
75,000 تومان
105,000 تومان

105,000 تومانانتخاب گزینه‌ها

هواکش سپر ساندرو

هواکش سپر ساندرو

توری سپر جلو ساندرو

مشخصات:

مناسب برای: ساندرو و استپ وی

ساخت کشور: فرانسه

محصول شرکت:  رنو

  • دسترسی:تمام شده
105,000 تومان

105,000 تومانانتخاب گزینه‌ها