ضندوق

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

نمد انتهای صندوق تندر۹۰

نمد انتهای صندوق تندر۹۰

 

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید در انتهای صندوق عقب ال ۹۰ ، آهن پشت صندلی

های عقب نمایان است که منظره خوبی ندارد. نمدی انتهای صندوق عقب در واقع پشت
صندلی های عقب نصب می شود و از دیده شدن پشت صندلی های عقب از قسمت صندوق
جلوگیری می کند

برای تندر۹۰ تندرپلاس

  • دسترسی:در انبار
275,000 تومان