صندوق،بال صندوق تندر90

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

بال درب صندوق تندر۹۰

بال درب صندوق تندر۹۰
بال روی درب صندوق تندر۹۰
بال روی درب صندوق عقب تندر ۹۰

نمونه بال پیشنهادی ما تماما از مواد فایبر گلاس ABS و تزریقی می باشند.

طریقه نصب بال روی درب صندوق عقب تندر ۹۰
به دو صورت چسب و پیچ برای نصب می توانید عمل کنید .

 

  • دسترسی:تمام شده
420,000 تومان

420,000 توماناطلاعات بیشتر