قهوه ای تندر۹۰

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

رله قهوه ای رنو تندر ساندرو

رله قهوه ای رنو تندر ساندرو
85,000 تومان

رله قهوه ای رنو تندر ساندرو

رله قهوه ای رنو تندر ساندرو

رله در خودو، نوعی کلید الکتریکی است که باز و بسته شدن آن با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر انجام می شود. درواقع برای آنکه مداری را توسط سیگنال کوچکی هدایت کرد، رله مفید واقع می شود. عملکرد بهتر فن خودرو از طریق رله فن میسر می شود که جریان برق بیشتری را تأمین می کن

  • دسترسی:در انبار
85,000 تومان