ابرویی چراغ

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

ابرویی چراغ خطر پارس تندر

ابرویی چراغ خطر پارس تندر
  • مشخصات
  • مناسب برای: پارس تندر
  •  محصول شرکت: SNT
  • کد محصول: E1010010935

ابرویی زیرچراغ یا زه زیرچراغ یاابرویی نگهدارنده چراغ معروف است. این قطعه علاوه برثابت نگهداشتن چراغ درزیبایی ظاهری خودروتاثیربسزایی دارد.

  • شناسه :PKY000929
  • دسترسی:در انبار
75,000 تومان

75,000 تومانانتخاب گزینه‌ها